Yönetilen Tezler

  • Yüksek Lisans Tezleri ve Projeler

STEM Eğitimi:

Özçelik, A. (2017). Üstün/özel yetenekliler için yapılan okul dışı STEM eğitiminin değerlendirilmesi. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Tez).

Sarıcan, G. (2017). Bütünleşik fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitiminin başarı ve problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerine etkisi. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Tez).

Üründü, C. (2018). Devam ediyor. (Tez)

Fen Eğitimi:

Bağdiken, P. (2018). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi özgüven düzeylerinin incelenmesi. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Tez).

Wright, B. (2017).  Fen bilgisi öğretmen adaylarının TPAB öz-yeterlik inanç düzeyleri ile web 2.0 uygulamaları kullanım durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Tez).

Bilişim Teknolojileri:

Derya, U. (2017). Ortaokul öğrencilerinin sosyal medya sitelerini eğitsel kullanım amaçlarının değerlendirilmesi. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Tez).

Çetintaş, A. (2016). Öğretmenlerin sosyal ağları kullanım durumları. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Tez).

Çiçekli, E. (2014). Ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin FATİH projesi kapsamında akıllı tahta kullanımına yönelik görüşleri. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Tez).

 

Mesleki Eğitim:

Atay, H. (2016). Mesleki ve teknik liselerde görev yapan yöneticilerin okul kültürü algı düzeylerinin incelenmesi. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Tez).

Aygün, N. (2015). Kız meslek liselerinde yaşanan sorunlar hakkında eğitim yöneticileri ve öğretmenlerin görüşleri (Eyüp, Gaziosmanpaşa, Fatih ve Avcılar Örneği). İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Tez).

Yüksek Lisans Bitirme Projeleri:

Fırtına, G. (2015). Okul öncesi eğitimin çocuk gelişimi üzerindeki yararları. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Proje).

Zora, K. (2015). Liselerde görev yapan idareci ve öğretmenlerin psikolojik şiddete (mobbing) maruz kalma düzeylerinin demografik değişkenler açısından incelenmesi. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Proje).

Aşçı, F. (2015). Anne-baba boşanmasının öğrencinin okul devam-devamsızlığına etkisi. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Proje).

Karagöz, A. (2015). Anne-babanın boşanmış olmasının öğrenci başarısına etkisi. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Proje).

Dural, L. (2014). Lise son sınıfta okumakta olan öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumlarının incelenmesi. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Proje).

Kızılpınar, Ö. (2014). Ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Proje).