TATİLDE TEST SORUSU YERİNE TASARIM!

2019-2020 öğretim yılının birinci dönemi tamamlandı. Ailelerin çocukları ile birlikte onların fiziki becerilerini geliştirebilecekleri, yaratıcılıklarını artırabilecekleri tasarım çalışmaları yapmaları ve basit eğlenceli deneylerle zaman geçirmeleri öğrenciler için daha faydalı olacaktır.

Milyonlarca öğrenci sömestri tatiline girdi. 15 gün sürecek tatilde öğrencilerin bir dönemin yorgunluğunu atmaları, onların ikinci döneme daha motive olmuş, zihinsel olarak rahatlamış ve hazır olarak girmelerini sağlayacaktır. Dönemin sonunda öğrencilerin derslerden uzaklaşmamaları için çeşitli ödevler verilmektedir. Bu ödevlerin içerik olarak daha çok test soruları çözme ile ilgili olduğu görülmektedir. Sömestri tatili gibi dönemlerde verilen ödevlerin öğrencilerin yaratıcılıkların gelişmesine, fiziken ve ruhen kendilerini daha rahat hissetmelerine yönelik olması gerekmektedir. Ancak sınav ve öğretim programının yetiştirilmesi kaygısı ile verilen test soruları çözme ödevleri, öğrencileri ve dolayısıyla velileri de strese sokmaktadır. Öğrencilerin daha çok kendilerini geliştireceği türden ödevlere ihtiyacı bulunmaktadır. Aslında bunlara ödev diye bir isim de verilmesine gerek bulunmamaktadır. Gerçek bir hayat problemine odaklanmak da bir ödev niteliği taşıyabilir. Sonuç odaklı ödevlerin öğrencilerin gelişimine katkısı çok sınırlı olmaktadır. Öğrencilerin zaten sıkıcı olan bu tip ödevlerden ziyade onların zihinsel ve bedensel gelişimlerini sağlayacak ödevlere ağırlık verilmesi gerekir. Örneğin ailelerin de katılabileceği eğlenceli tasarımlar ve deneyler yapmak vb.

Tasarlamak; yaratıcılık, eleştirel düşünme, işbirliği yapma, iletişim kurma, karmaşık problemleri çözme gibi becerilerin gelişmesine imkân sağlamaktadır. Dünya Ekonomik Forumu yeni nesillerde geliştirilmesi gereken becerilerin de bunlar olduğunu ifade etmektedir. Basit malzemelerin kullanıldığı “Kendin Yap-Maker” türünde etkinliklerle öğrenciler birçok beceriyi elde edebilmektedir. Bununla ilgili (instructables.com ve youtube.com gibi) internet ortamında pek çok etkinliğe ulaşılabilir. Tahta çubuklar, yapıştırıcı malzemeler, pipetler, pet şişe, balon, karton, makas, silikon tabancası, oyun hamuru, mutfak malzemeleri, gıda maddeleri vb. malzemelerin kullanılabileceği bu etkinliklerde çocuklar hem eğlenmekte hem de becerilerini geliştirmektedir. Çubuk makarnadan köprüler kurmak, karton vb. kullanarak kendi bina tasarımını yapmak, pet şişeleri kullanarak kendi özgün araçlarını yapmak her çocuğun saatlerde vakit geçirebileceği türden etkinliklerdir. Ailelerin de bu etkinliklerin içerisinde olması çocuğun kaliteli bir zaman geçirmesi açısından da faydalı olacaktır.

Tasarım yapmanın içerisinde kodlama ile tasarım da yer almaktadır. Öğrenciler Code.org gibi sitelerden kendi programlamalarını rahatlıkla gerçekleştirebilirler. Bu da onların algoritmik düşünme becerilerini geliştirecek, karmaşık problemlerle başa çıkabilmelerini sağlayacaktır.

Doç. Dr. Devrim Akgündüz

İstanbul Aydın Üniversitesi

STEM Merkezi Direktörü