Ulusal ve Uluslararası Makalelerimiz

SSCI, SCI, SCI-Expanded, AHCI ve Alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makaleler

Wright, B. & Akgunduz, D. (2018).  The relationship between technological pedagogical content knowledge (TPACK) self-efficacy belief levels and the usage of Web 2.0 applications of pre-service science teachers. World Journal on Educational Technology: Current Issues (WJET), 10(1), 52–69. DOI: https://doi.org/10.18844/wjet.v10i1.3332 (ERIC)

Gulcan, S. & Akgunduz, D. (2018). The impact of integrated STEM education on academic achievement, reflective thinking ability towards problem solving and permanence in learning in science education. Cypriot Journal of Educational Sciences (CJES), 13(1), 94-107. DOI: https://doi.org/10.18844/cjes.v13i1.3322 (ERIC)

Akgunduz, D. & Akinoglu, O. (2017). The impact of blended learning and social media-supported learning on the academic success and motivation of the students in science education. Education & Science / Egitim ve Bilim, 42(191), 69-90. DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.6444. (SSCI)

Akpınar, B. ve Akgündüz, D. (2017). Akademisyenlerin okul, eğitim ve toplum hakkındaki görüşleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7(2), 235–246. DOI: http://dx.doi.org/10.5961/jhes.2017.203 (EBSCO & TR DİZİN))

Akgunduz, D. (2016). A research about the placement of the top thousand students in STEM fields in Turkey between 2000 and 2014. Eurasia Journal of Mathematics Science and Technology Education, 12(5), 1365–1377. DOI: https://doi.org/10.12973/eurasia.2016.1518a. (SSCI)

Akgunduz, D. & Akınoğlu, O. (2016). The effect of blended learning and social media-supported learning on the students’ attitude and self-directed learning skills in science education. The Turkish Online Journal Of Educational Technology, 15(2), 106–115. (ERIC)

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Bağdiken, P. ve Akgündüz, D. (2018). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi öz güven düzeylerinin incelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(2), 535-565. (TR DİZİN)

Özçelik, A. ve Akgündüz, D. (2018). Üstün/özel yetenekli öğrenciler için okul dışı STEM eğitiminin değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 334–351. (TR DİZİN)

Akgündüz, D. ve Akpınar, B. (2018). Okul öncesi eğitiminde fen eğitimi temelinde gerçekleştirilen STEM uygulamalarının öğrenci, öğretmen ve veli açısından değerlendirilmesi. Education for Life, 32(1), 1-26. (TR DİZİN)

Demirkaya Aygün, N. ve Akgündüz, D. (2017). Kız meslek liselerinde çalışan eğitim yöneticisi ve öğretmenlerin görüşlerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 213(46), 219-232. (TR DİZİN)

Akgündüz, D. ve Bal, Ş. (2013). İlköğretim fen bilgisi dersi 6. sınıf biyoloji konularında kavram haritalarının kullanılmasının öğrencilerin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 3(5), 87-96. (DİĞER ENDEKSLER)